Utbildning

Kunskap är en av de viktigaste nycklarna för att få företag lönsamma, robusta och hållbara över tid. Med rätt kunskap görs rätt åtgärder, på rätt plats vid rätt tid.

Under kursen tryckluftsoptimering förmedlas kunskap, erfarenhet och ny teknik där teori och praktik kopplas ihop med systemtänkande och helhetssyn. Att se helheten ger ofta intressanta lösningar.

Utbildning kan göras hos kund, kan då helt anpassas till era behov och önskemål

Vi erbjuder utbildning inom tryckluftsoptimering med fokus på tryckluft och pneumatik med förståelse för hur detta medie påverkar hela fabriken och företaget. Till detta läggs förståelse för struktur, systematik och kommunikation för att berörda ledare skall öka sin kunskap i detta medie och dess påverkan. Kursen kan även anpassas och genomföras på plats. Då anpassas kursen helt enligt och fokuserar på era behov, utmaningar och önskemål. Som kan ses på bilden så går vi tillsammans på djupet för att förstå funktioner och hur dessa kan optimeras.

Vid utvärdering av tryckluftsoptimerings kurser är resultatet ofta över kundens förväntningar. Stort engagemang och utbildning som görs med aktiva deltagare i det aktuella företagets lokala verksamhet är alltid uppskattat. ”Vi har redan och kommer ha stor användning av denna kurs, har hörts vid flera tillfällen”

Här ses skillnad mellan före och efter tryckluftsoptimering, en lönsam förändring

Vill du stärka din kompetens ytterligare: