Välkommen till Tryckluftsoptimering

Med metoden tryckluftsoptimering ses hela tryckluftsanläggningen över för att identifiera och säkerställa en optimerad tryckluft. Metoden innefattar användning/ pneumatik, distribution samt produktion av tryckluft och med denna metod beaktas lönsamhet, kvalitet samt miljöbelastning. Med detta helhetsgrepp ”från ax till limpa” hittas ofta intressanta möjligheter där helheten med en bra balans ger förvånande resultat. Metoden är utvecklad av Tryckluftsoptimering.

För att tryckluftsoptimering skall säkerställas över tid erbjuds handfast hjälp på plats, struktur samt utbildning.

Med ca 35 års erfarenhet av tryckluft och pneumatik identifieras många intressanta ibland förvånande resultat.

”Se över helheten, jaga inte lågt hängande frukter utan jobba för att nå tryckluftsoptimering hållbar över tid, säger Lars-Göran Sander”